De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Hostal Bartis amb NIF 40436031F i domicili social situat a Méndez Núñez, 2 Figueres, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, Hostal Bartis  informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.


Si no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats mencionades.


Hostal Bartis informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Hostal Bartis es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@hostalbartis.com.

Podrá dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l'enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de Hostal Bartis.

Clàusula formulari

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de Hostal Bartis amb NIF 40436031F i domicili social situat en Méndez Núñez, 2 Figueres, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que Hostal Bartis té previst realitzar:

Finalitat: Atendre les seves consultes i / o sol·licituds i Instal·lació de galetes.
Base legítima: El consentiment de l'interessat.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@hostalbartis.com.
Les dades identificades amb una marca (*) s'entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s'entendran com a necessaris per a les finalitats esmentades anteriorment.
Amb enviament de el formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de info@hostalbartis.com.